Importált geometria javítása

Szétesett, csak felületeket tartalmazó importált geometria.

Probléma: Más CAD rendszerben létrehozott (vagy internetről letöltött) modell szétesik felületekre, nem lehet testmodellé konvertálni.

Megoldás: Be kell lépni az importált geometria szerkesztésébe és ott kijavítani a hibás felületeket, majd a felület zárttá alakítása után már át lehet azt testmodellé konvertálni.

Elméleti háttér: Egy felülethalmaz testmodellé alakításához a felülethalmaznak zártnak kell lennie, valamint annak egyértelműen körül kell határolni egy adott térrészt (amit majd a testmodell térfogatának tekintünk). Amennyiben a felülethalmaz nem zárt, akkor a felületfoltok találkozása nem lesz tökéletes és a rosszul csatlakozó részeknél egy oldalú élek (one sided edges) keletkeznek. Ezekre az élekre rákeresve lehet megtalálni a rosszul illeszkedő felületfoltokat.

Rosszul illeszkedő él (zölddel jelölve) drótvázas megjelenítésben.

Sok esetben a geometria több részre esik szét, ha rossz a felületek csatlakozása. Az össze nem függő felületcsoportok miatt nem lesz zárt a geometria burkolófelülete és így nem lehet létrehozni a test (solid) modellt.

Két részre szakadt geometria (kék és zöld színnel jelölve).
Hibás geometriai csatlakozás.

A hibás felületet (esetünkben a rosszul illeszkedő lekerekítést) ki kell törölni a beimportált felületek közül.

Hibás lekerekítés felületének a törlése.

A kitörölt felületet egy geometriailag is jól csatlakozó, új forgásfelülettel lehet pótolni. Ekkor már a szétszakadt felületeket össze lehet fűzni (merge) zárt felülethalmazzá.

Helyesen csatlakozó lekerekítés.

Végül a mindenütt pontosan csatlakozó felületekből már kialakítható a tömör testmodell. Csak az ilyen módon javított modellekről készíthető műszakilag is helyes részletrajz.

A tömör testmodell metszete.