NX: importált geometria javítása

Probléma: Importált geometria szétesik felültekre, nem testként kezeli a program.

Megoldás: Az összes felületnek zártnak kell lennie, így a program a továbbiakban azt testként kezeli.

Szétesett, csak felületeket tartalmazó importált geometria

Elméleti háttér: Egy felülethalmaz testmodellé alakításához a felülethalmaznak zártnak kell lennie, valamint annak egyértelműen körül kell határolni egy adott térrészt (amit majd a testmodell térfogatának tekintünk). Amennyiben a felülethalmaz nem zárt, akkor a felületfoltok találkozása nem lesz tökéletes és a rosszul csatlakozó részeknél egy oldalú élek (one sided edges) keletkeznek. Ezekre az élekre rákeresve lehet megtalálni a rosszul illeszkedő felületfoltokat.

Sok esetben a geometria több részre esik szét, ha rossz a felületek csatlakozása. Az össze nem függő felületcsoportok miatt nem lesz zárt a geometria burkolófelülete és így nem lehet létrehozni a test (solid) modellt.

Abban az esetben ha „sheet body”-ként épül fel a befordított modell, és nem találjuk a hiba okát, akkor NX-ben az „Examine Geometry” parancs segítségével ki tudjuk jelöltetni a hiba okát.

Geometriát ellenőrző parancs

A parancsban több vizsgálati opció található, viszont esetünkben a legértékesebb információt a „Sheet Boundaries” opció adja. E segítségével a program kijelöli a modelltérben a felületmodell nyitott határát egyértelműen.

Geometria vizsgálata

A szakad felület esetünkben a lekerekítésnél található!

Ezt a lekerekítést le kell törölnünk, és újra fel kell rakni. Legegyszerűbben a „Delete Face” szikron paranccsal tudjuk megtenni, amit konvertált modell révén nyugodtan alkalmazhatunk.

Hibás lekerekítés felületének a törlése

Majd a „Face Blend” paranccsal egyszerűen vissza tudjuk rakni a szükséges 1 mm-es rádiuszt kettő felület közé.

Helyesen csatlakozó lekerekítés

Mihelyt zárttá válik a felület, az NX automatikusan testet képez belőle, amit metszetben és a fában is láthatunk.

A tömör testmodell metszete