Szimuláció

Szimulációk és elemzések

A megtervezett konstrukciók ellenőrzésének  egyik modern eszköze a virtuális tesztelés. Ennek során számítógépes szimulációk segítségével validálható a szerkezet, fizikai tesztek előkészítésére vagy akár kiváltására. Cégünk hatósági jóváhagyással is rendelkezve szerkezet elemzési (FEA), merevtest dinamikai (MBS) és áramlástani (CFD) területeken is folytat vizsgálati tevékenységet.

Folyadék dinamikai szimulációk (CFD):

 • Összenyomhatatlan folyadékok szimulációja, állandósult és tranziens állapotban
 • Egy- és többfázisú áramlások
 • Hőtranszport folyadékokban és szilárd testekben (CHT)
 • Természetes áramlások és radiáció
 • Programozás OpenFOAM rendszerben

Szoftver kompetenciák:
OpenFOAM, Fluent, CFX, Code_Saturne

Mechanikai és termikus szimulációk

 • Szilárdságtani szimulációk (rúd, héj, test elemek; alkatrészek és összeállítások)
 • Lineáris és nem-lineáris feladatok (anyagi nemlinearitás, kontakt feladatok, nagy deformációk kezelése)
 • Dinamikai szimulációk (harmonikus analízis, válasz spektrum analízis, véletlen gerjesztés szimulációja, modális alapú és direkt tranziens vizsgálatok, nem-lineáris esetek kezelése: implicit, explicit)
 • Kifáradási vizsgálatok (hegesztett szerkezetekre is FKM és IIW ajánlások alapján)
 • Állandósult és tranziens, lineáris és nem-lineáris hővezetési és kapcsolt termo-mechanikai szimulációk

Szoftver kompetenciák:
Ansys (Workbench and APDL), NX.Nastran, Abaqus (Standard és Explicit),
Code_Aster, EDF.Syrthes, Bentley STAAD.Pro

Kapcsolt fizikai rendszerek szimulációja Modelica környezetben:

 • 1D-s hőtani- és áramlási szimulációk
 • Merev-test dinamika
 • Multiphysics

Paraméteres és érzékenység vizsgálatok, optimalizáció