Kutatás és fejlesztés

Üzletágunk jövőbemutató fejlesztési projektekben való részvétel és különböző ipari szereplőknek nyújtott széleskörű szimulációs szolgáltatások mellett szerepet vállal kisebb mértékű kutatás-fejlesztési projektekben. Eszközparkunkkal költséghatékony partnerek tudunk lenni a fejlesztés bármely periódusában.

– Jövőbe mutató K+F projektek

– Szimulációk és elemzések

Jövőbe mutató K+F projektek

A C3D Kft. szoros együttműködést ápol a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, Neumann János Egyetem Műszaki és Informatikai Karával és az Energiatudományi Kutatóközponttal is. Ezen együttműködések gyümölcseként cégünk most már több mint öt éve részt vesz olyan csúcstechnológiás nemzetközi kutatási projektekben, mint a nemzetközi fúziós reaktor (ITER) fejlesztése vagy további fúziós kutatásokhoz kapcsolódóan épülő neutronforrás (IFMIF-DONES) hűtőrendszerének, illetve egyéb rendszereinek a megtervezése. Mérnökiroda üzletágunkkal közös fejlesztéseink közül kiemelhető az aktív orvosi rehabilitációs eszköz, vagy például hullámmedence tervezése, valamint új elveken működő hidromechanikus présgép tervezése és prototípus gyártása.

Referenciáink az ITER projektben

Cégünk hosszú múltra tekint vissza a reaktor vákuumtartályában futó diagnosztikai kábelezéssel kapcsolatban, amely a fúziós folyamatot ellenőrző műszerrendszer elemeit köti össze. A projekt során gépészmérnöki tudásunkkal elősegítettük az egyes komponensek fejlesztését koncepcionális fázistól egészen a gyártástámogatásig.

A diagnosztikai kábelezés mellett részt veszünk a „Port Plug”-okban található, a diagnosztikai polcokat védő hőpajzsok tervezésében. A plazmasugárzástól védő hőpajzsok hűtőcsövezését tervezzük, melyeket az RCC-MRx szabvány alapján ellenőrzünk. 

Referenciáink az IFMIF-DONES projektben

A C3D Kft. jelentős ipari közreműködő partnerként vesz részt az IFMIF-DONES neutronforrás tervezési projektjében.

Az alábbi részfeladatok megvalósítását segítettük:

 • másodlagos és harmadlagos hőelvonó rendszer tervezése (hőcserélők méretezése, csővezetékek elrendezése, tartószerkezet tervezése, termohidraulikai és termomechanikai elemzése)
 • fő tesztmodul (HFTM) rögzítésének tervezése
 • szennyező anyagok terjedésének szimulációja a lítium-körben
 • tesztcella üregének termohidraulikus szimulációja 

 

Szimulációk és elemzések

A megtervezett szerkezetek ellenőrzésének egyik modern eszköze a virtuális tesztelés. Ennek során számítógépes szimulációk segítségével validálható a szerkezet, fizikai tesztek előkészítésére, vagy akár kiváltására. Cégünk hatósági jóváhagyással is rendelkezik: szerkezet-elemzési (FEA), merevtest dinamikai (MBS) és áramlástani (CFD) területeken is folytat vizsgálati tevékenységet.

Számos speciális szoftver többéves használata során szerzett tapasztalatunk elősegíti ügyfeleink problémáinak megértését és azok szakszerű megoldását. A szimulációk eredményeinek kiértékelésével támogatjuk partnereink döntését a termékfejlesztési ciklusuk minden fázisában.

Folyadék dinamikai szimulációk (CFD)

 • összenyomhatatlan folyadékok szimulációja, állandósult és tranziens állapotban
 • egy- és többfázisú áramlások
 • hőtranszport folyadékokban és szilárd testekben (CHT)
 • természetes áramlások és radiáció

Szoftver kompetenciák:
OpenFOAM, Fluent, CFX, Code_Saturne

Mechanikai és termikus szimulációk

 • szilárdságtani szimulációk (rúd, héj, test elemek; alkatrészek és összeállítások)
 • lineáris és nem-lineáris feladatok (anyagi nemlinearitás, kontakt feladatok, nagy deformációk kezelése)
 • dinamikai szimulációk (harmonikus analízis, válasz spektrum analízis, véletlen gerjesztés szimulációja, modális alapú és direkt tranziens vizsgálatok, nem-lineáris esetek kezelése: implicit, explicit)
 • kifáradási vizsgálatok (hegesztett szerkezetekre is FKM és IIW ajánlások alapján)
 • állandósult és tranziens, lineáris és nem-lineáris hővezetési és kapcsolt termomechanikai szimulációk

Szoftver kompetenciák:
Ansys (Workbench and APDL), NX.Nastran, Abaqus (Standard és Explicit), Code_Aster, EDF.Syrthes, Bentley STAAD.Pro, Creo Simulate

Kapcsolt fizikai rendszerek szimulációja Modelica környezetben

 • 1D-s hőtani- és áramlási szimulációk
 • Merev-test dinamika
 • Multiphysics

A Modelica egy speciális programozási nyelv, mely hasonlóan pl. A Matlab-Simulinkhez, dinamikai rendszerek szimulációjára alkalmas. Felépítése miatt különböző fizikai domain-ek (mechanikai, elektromos, termikus, áramlási, szabályzás/vezérlés) egyszerűen összekapcsolhatók, így nagyon összetett rendszerek időbeli viselkedésének vizsgálata valósítható meg. Kollégáink az open-source OpenModelica implementációt használják, mely mögött számos egyetem és nagy ipari szerepelő (pl. Bosch, ABB) áll.

Személyre szabott munkafolyamatok, szimulációk

Egy fejlesztési folyamatban szükséges lehet több szimulációs megoldás, szoftver komponens összekapcsolására, nagy mennyiségű parametrikus vizsgálat vagy éppen optimalizáció elvégzésére. Üzeltágunk, elsősorban open source (pl. OpenFOAM, Code_Aster) szimulációs eszközökre és több éves programozási tapasztaltra támaszkodva, az adott fejlesztési feladathoz illeszkedő speciális (az elérhető szoftveres megoldásokkal alapesetben nem elérhető) munkafolyamatok/szimulációk összeállítását is vállalja, költséghatékonyan (open source eszközökkel a szoftveres license költségek nélkül). 

Korossy-Khayll András

üzletágvezető
korossy.andras@c3d.hu
+36 70 413 9749